Η ζωή ….

Μην περιμένεις ένα θαύμα,

η ζωή είναι ένα θαύμα

Albert Einstein

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ