6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών

Με επιτυχία ολοκλήρωσε στις 20-11-2017 στην Αθήνα τις εργασίες του το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ασθενών – Patients in Power Conference, το οποίο φέτος συγκέντρωσε περισσότερους από 80 Συλλόγους Ασθενών από κάθε γωνιά της Ελλάδας.
Στόχος του Συνεδρίου ήταν η ανοιχτή ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών και ο συντονισμός των δράσεων τους για την αντιμετώπιση των κοινών προβλημάτων τους.
img_1028Το Συνέδριο αποτέλεσε πλατφόρμα διάδρασης μεταξύ των ασθενών, των εκπροσώπων των φορέων και Οργανισμών υγείας, της Πολιτείας και των άλλων επαγγελματιών Υγείας, οι οποίοι συμμετείχαν στα πάνελ συζήτησης με στόχο τη χάραξη πολιτικών για τη διαμόρφωση ενός πραγματικά ασθενοκεντρικού συστήματος Υγείας.
Θεματολογία του Συνεδρίου αφορούσε:
• Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας . Θέση και ρόλος των ασθενών με χρόνιες παθήσεις.
• Οι ασθενείς της Περιφέρειας στο επίκεντρο: Ειδικά θέματα ΕΣΥ εκτός Αθηνών.
• Πρόσβαση των ασθενών στο φάρμακο και τις θεραπείες.
Στην τελευταία ενότητα του Συνεδρίου σύλλογοι ασθενών παρουσίασαν καλές πρακτικές που έχουνε εφαρμόσει στους τομείς της διοίκησης, της διεκδίκησης, της επικοινωνίας, των δράσεων ενημέρωσης/πρόληψης, της χρήσης του e-health, της προσέλκυσης εθελοντών κ.ά.
Τις εργασίες του παρακολούθησαν οι: κα Μαρία Γκιτέρσου και κ.Ιωάννης Γκούμας, Αντιπρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα του Συλλόγου Καρκινοπαθών Λάρισας ενώ η Πρόεδρος του ΣΚΛ, κα Ιωάννα Καραβάνα παρέστη ως μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου (ΕΛΛ.Ο.Κ.-Hellenic Cancer Federation).
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ