Φθορά…

Κάνε άλμα πιο γρήγορο από τη φθορά.

Ο Ελύτης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ