Μην προσπαθείς να προσθέσεις χρόνια στη ζωή σου…

Μην προσπαθείς να προσθέσεις χρόνια στη ζωή σου.

Καλύτερα πρόσθεσε ζωή στα χρόνια σου.

Blaise Pascal, 1623-1662, Γάλλος στοχαστής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ