Το θαύμα της Ελλάδας …

Η Ελλάδα επιζεί ακόμα, επιζεί νομίζω μέσα από διαδοχικά θαύματα.

Η Ελλάδα επιζεί ακόμα,

επιζεί νομίζω μέσα από διαδοχικά θαύματα.

Νίκος Καζαντζάκης, 1883-1957, Έλληνας συγγραφέας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ