Στοχευμένες θεραπείες στον καρκίνο

Στη μοριακή εποχή αντιμετωπίζουμε τον καρκίνο με βάση το γονιδιωματικό προφίλ και τον μοναδικό συνδυασμό των μοριακών χαρακτηριστικών του καρκίνου.

Τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται σημαντική ανάπτυξη νέων αντικαρκινικών φαρμάκων, η οποία οφείλεται κυρίως στην πρόοδο της μοριακής βιολογίας.Η εξέλιξη αυτή μας επέτρεψε να εξετάσουμε τις κυτταρικές διεργασίες που διευκολύνουν το σχεδιασμό φαρμάκων τα οποία στοχεύουν ειδικά τα καρκινικά κύτταρα ή αναστέλλουν διαδικασίες που είναι κρίσιμες για την ανάπτυξη συγκεκριμένων καρκίνων.Στοχευμένες θεραπείες στον καρκίνο

Η μεγάλη αυτή αλλαγή στη θεραπεία του καρκίνου και οι στοχεύουσες θεραπείες έχουν ενσωματωθεί πλέον στη θεραπευτική πρακτική πολλών τύπων καρκίνου, όπως ο καρκίνος του μαστού, του παχέος εντέρου, του πνεύμονα, καθώς και στη θεραπεία του μελανώματος, των λεμφωμάτων, της λευχαιμίας και του πολλαπλού μυελώματος.

Στη μοριακή εποχή αντιμετωπίζουμε τον καρκίνο με βάση το γονιδιωματικό προφίλ και τον μοναδικό συνδυασμό των μοριακών χαρακτηριστικών του καρκίνου.

Αυτό τα μοναδικό γενετικό προφίλ, οδηγεί στην εξατομικευμένη θεραπεία, που απευθύνεται σ’ ένα συγκεκριμένο ασθενή για τη βελτιστοποίηση της θεραπείας του, συγχρόνως όμως και την ελαχιστοποίηση του κινδύνου.

Οι νέες στοχεύουσες θεραπείες έχουν αποδειχθεί ικανές να αναστείλουν την ανάπτυξη του καρκίνου για μήνες έως χρόνια, δεν παύουν όμως να έχουν ορισμένους περιορισμούς.

Ο πιο σημαντικός είναι η δυνατότητα των καρκινικών κυττάρων να αναπτύσσουν αντίσταση στα φάρμακα.

Η αντοχή στα φάρμακα κατά του καρκίνου παραμένει κοινό πρόβλημα στη θεραπεία του. Κάθε φορά που ο καρκίνος επανεμφανίζεται ή επιδεινώνεται, γίνεται ακόμη πιο δύσκολο να θεραπευτεί.

Βαρθαλίτης Ιωάννης – Ισίδωρος είναι Ογκολόγος Παθολόγος – Λοιμωξιολόγος