Πρόγραμμα ΣτηρίΖΟΥΜΕ

κατ’ οίκον νοσηλεία των ογκολογικών ασθενών

Στις σημαντικότερες μάχες της ζωής μας χρειαζόμαστε και τις σημαντικότερες συμμαχίες. Το Πρόγραμμα ΣτηρίΖΟΥΜΕ είναι μία τέτοια συμμαχία.
Είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας της «Νοσηλείας», του Οργανισμού που προσφέρει δωρεάν νοσηλεία στο σπίτι και του «ΚΕΦΙ», του Οργανισμού που στέκεται δίπλα στους ογκολογικούς ασθενείς.
ΚΕΦΙΚαι οι δυο Οργανισμοί, εδώ και χρόνια προσφέρουν δωρεάν αυτές τις υπηρεσίες στους συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη.
Στόχος του Προγράμματος
Στόχος του Προγράμματος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ογκολογικών ασθενών με την ιατρονοσηλευτική και ψυχοκοινωνική κάλυψη των ασθενών αυτών στο οικείο περιβάλλον τους.
Αυτή η κατ’οίκον υποστήριξη έρχεται πάντα σε συνέχεια της νοσοκομειακής περίθαλψης, βοηθώντας τους ασθενείς να αντιμετωπίσουν όσο το δυνατόν καλύτερα τα συμπτώματα της νόσου, τόσο οργανικά όσο και ψυχοκοινωνικά.
Επιπλέον, η κατ’ οίκον νοσηλεία των ασθενών θα τους προστατεύσει, περιορίζοντας δραστικά τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις από ενδεχόμενη εισαγωγή τους σε νοσοκομείο.
ΔΩΡΕΑΝ Παροχές του Προγράμματος
Η υποστήριξη προσφέρεται ΔΩΡΕΑΝ σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα, ανάλογα με τον κάθε ασθενή, τις ανάγκες του αλλά και τις επιθυμίες του.
I. Κατ’ οίκον νοσηλεία ογκολογικών ασθενών:
Ιατρικές και νοσηλευτικές πράξεις όπως καθετηριασμοί, παροχετεύσεις, ενεσοθεραπείες, οροθεραπείες, αλλαγές τραυμάτων και στομιών, αιμοληψίες κ.ά.
Χημειοθεραπείες, όταν η μέθοδος και η συχνότητα το επιτρέπουν.
Παρηγορική φροντίδα σε ασθενείς τελικού σταδίου σε συνεργασία με Αναισθησιολόγο (αναλγητικά φάρμακα, ενέσεις).
II. Ψυχοκοινωνική υποστήριξη:
Επικαιροποιημένη ενημέρωση για τη νόσο.
Ψυχολογική και κοινωνική στήριξη για την αποδοχή της διάγνωσης και αποφυγή εγκατάλειψης της θεραπευτικής προσπάθειας, την ανάκτηση της αυτοπεποίθησης και διαχείριση του άγχους.
Πρόληψη και αντιμετώπιση της κατάθλιψης.
Υποστήριξη των οικογενειών και των φροντιστών.
Ανάδειξη του ρόλου της οικογένειας, των φροντιστών, των φίλων.
Ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματα του ασθενούς και τη διαδικασία διεκδίκησής του
ΣτηρίΖΟΥΜΕ