Ο σωστός δρόμος

Ο σωστός δρόμος είναι ο ανήφορος.

Ο σωστός δρόμος…

είναι ο ανήφορος.

Νίκος Καζαντζάκης, 1883-1957, Έλληνας συγγραφέας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ