αν έχεις ένα κήπο …

Αν έχεις ένα κήπο και μια βιβλιοθήκη, έχεις όλα όσα σου χρειάζονται.

Αν έχεις ένα κήπο και μια βιβλιοθήκη,

έχεις όλα όσα σου χρειάζονται.

Κικέρων, 106-43 π.Χ., Ρωμαίος ρήτορας & πολιτικός

 

Αν έχεις ένα κήπο και μια βιβλιοθήκη,  έχεις όλα όσα σου χρειάζονται.
Αν έχεις ένα κήπο και μια βιβλιοθήκη,
έχεις όλα όσα σου χρειάζονται.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ