Μην εμπιστεύεσαι μόνο τη λογική…

Μην εμπιστεύεσαι μόνο τη λογική.

Βάλε και λίγη πίστη μέσα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ