Άντρες και Καρκίνος του Μαστού…

Ο καρκίνος του μαστού δεν είναι μόνο γυναικεία υπόθεση

Ο καρκίνος του μαστού δεν είναι μόνο γυναικεία υπόθεση

Συνήθως  όταν σκεφτόμαστε καρκίνο του στήθους, ο νους μας πάει στις γυναίκες. Και όμως σε ποσοστό 1/% η ασθένεια χτυπάει τους άντρες και μάλιστα είναι πολύ πιο επικίνδυνος. Γιατί δυστυχώς οι άνδρες δεν γνωρίζουν ότι και αυτοί μπορεί να πάθουν καρκίνο στον μαστό και έτσι η προσέλευση στον ιατρό γίνεται με καθυστέρηση και καμία φορά με σημαντική καθυστέρηση.

Η  έκβαση του μπορεί να έχει χειρότερη πρόγνωση, επειδή ακριβώς καθυστερεί η διάγνωση, αφού ασθενείς και ιατροί δεν τον σκέφτονται εύκολα. Ακόμη δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι το μεγέθους του μαστού στον άνδρα είναι πολύ μικρότερο από αυτό της γυναίκας και γι’ αυτό μπορούμε να έχουμε πιο εύκολη διήθηση του δέρματος ή του μυός που βρίσκεται πίσω από τον μαστό και ονομάζεται μείζων θωρακικός, με αποτέλεσμα τη διευκόλυνση των μεταστάσεων.

Ο καρκίνος του στήθους στους άνδρες μπορεί να εμφανιστεί σε κάθε ηλικία, αλλά συνήθως συμβαίνει στην ηλικία μεταξύ των 50 και 70. Πολλά από τα σημάδια και τα συμπτώματα εμφάνισης του, είναι κοινά με αυτά στις γυναίκες.

Κλινική εικόνα –Συμπτώματα

Όπως είπαμε, οι άνδρες δυστυχώς στην πλειοψηφία τους αντιλαμβάνονται τον καρκίνο στον μαστό τους, σε πολύ προχωρημένο στάδιο. Αυτό είναι ίσως λίγο οξύμωρο, διότι λόγω της κατασκευής του ανδρικού μαστού, η ψηλάφηση του είναι πολύ πιο εύκολη από αυτή του γυναικείου. Οι άνδρες όμως επαναπαύονται όταν διαπιστώσουν κάτι ψηλαφητό στον μαστό τους, ακριβώς επειδή είναι άνδρες και αγνοούν την ύπαρξη καρκίνου του μαστού στους άνδρες.

Τα πλέον συχνά συμπτώματα  στα οποία πρέπει να δείξουμε προσοχή είναι ::

• Ένα ανώδυνο ψηλαφητό ογκίδιο συνήθως κάτω από την περιοχή της θηλής και της θηλαίας άλω

• Αλλαγή στο μέγεθος του ενός μαστού

• Αλλαγή στο σχήμα του ενός μαστού

• Εξέλκωση του δέρματος του μαστού

• Έκκριμα από τη θηλή του μαστού

• Εισολκή της θηλής

• Εξάνθημα

• Ψηλαφητοί μασχαλιαίοι λεμφαδένες

Τα σημάδια όμως αυτά, συχνά αγνοούνται και δε δίνεται η απαιτούμενη βαρύτητα, λόγω του ότι οι άντρες δεν περιμένουν ότι μπορεί να προσβληθούν από αυτόν, θεωρώντας τον ως αποκλειστικά γυναικεία ασθένεια.

Βέβαια τα συμπτώματα τα οποία πιθανόν να μην υποδουλώνουν καρκίνο του στήθους στους άντρες, όπως και στις γυναίκες, η πλειοψηφία των όγκων μπορεί να είναι καλοήθεις και να μη συμβαίνει κάτι ανησυχητικό.
Πρέπει να τονιστεί πως εάν εμφανιστούν σημάδια ή συμπτώματα καρκίνου του στήθους, πρέπει απαραίτητα να εξεταστούν το συντομότερο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, εάν αντιμετωπιστεί από την αρχή, τα επίπεδα θνησιμότητας είναι πολύ μικρά και οι ασθενείς ζουν πολλά χρόνια.

Διαγνωστική προσέγγιση

Όταν προσέλθει σε μας άνδρας με ένα από τα προηγουμένως αναφερθέντα συμπτώματα-ευρήματα ξεκινάμε τη διαγνωστική μας προσέγγιση. Αυτή αρχίζει με τη λήψη ενός ιστορικού, όπου γίνεται λεπτομερής καταγραφή του ατομικού και κληρονομικού ιστορικού καθώς και των συμπτωμάτων, που παρουσιάζει ο ασθενής. Χωρίς τη λήψη ενός λεπτομερούς ιστορικού δεν είναι δυνατόν να γίνει σωστή εκτίμηση της επικινδυνότητας την οποία διατρέχει ο ασθενής ευθύς εξ αρχής.

Στη συνέχεια προβαίνουμε στην κλινική του εξέταση, η οποία αρχίζει με την επισκόπηση των μαστών και ακολουθεί η ψηλάφηση. Όλα τα ευρήματα καταγράφονται στο ιστορικό του ασθενούς. Η κλινική εξέταση θα πρέπει να συμπληρωθεί με άλλες εξετάσεις όπως:

  • Μαστογραφία
  • Υπερηχογράφημα μαστών
  • Παρακέντηση με λεπτή βελόνα και
  • Κυτταρολογική εξέταση.

Εάν από τις εξετάσεις διαπιστωθεί καρκίνος του μαστού, τότε ο ασθενής υποβάλλεται σε συμπληρωματικό προεγχειρητικό έλεγχο ο οποίος περιλαμβάνει:

  • Αξονική τομογραφία άνω και κάτω κοιλίας
  • Αξονική τομογραφία θώρακος και μεσοθωρακίου.
  • Σπινθηρογράφημα οστών με γ- camera
  • Προεγχειρητικό αιματολογικό και βιοχημικό έλεγχο μαζί με τους καρκινικούς δείκτες.

Από τη στιγμή που ο προεγχειρητικός έλεγχος είναι αρνητικός γίνεται η Σταδιοποίηση της νόσου και προβαίνουμε προς την κατάλληλη εξατομικευμένη θεραπευτική αντιμετώπιση.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΣΕ ΑΝΤΡΕΣ

Θεραπευτική αντιμετώπιση

Η εκλογή της θεραπευτικής αντιμετώπισης βασίζεται στη σταδιοποίηση της νόσου. Η σταδιοποίηση  στον άνδρα γίνεται με τον ίδιο τρόπο όπως και στη γυναίκα. Εφόσον η νόσος Σταδιοποιηθεί και η περίπτωση είναι χειρουργήσιμη, προβαίνουμε στην χειρουργική επέμβαση. Η πιο συχνή χειρουργική θεραπευτική αντιμετώπιση στον άνδρα είναι η μαστεκτομή, επειδή το μικρό μέγεθος του ανδρικού μαστού δεν επιτρέπει σωστή από ογκολογικής άποψης επέμβαση. Η μαστεκτομή θα ολοκληρωθεί με την αφαίρεση λεμφαδένων της μασχάλης

Η περαιτέρω θεραπευτική αγωγή βασίζεται στη μετεγχειρητική εκτίμηση του Σταδίου της νόσου, την ηλικία του ασθενούς και τους προγνωστικούς παράγοντες που θα διαπιστωθούν από την ιστολογική εξέταση της μαστεκτομής και των λεμφαδένων.

Η θεραπευτική αγωγή μπορεί να συμπληρωθεί με Χημειοθεραπεία, Ακτινοθεραπεία ή Ορμονοθεραπεία.

Πηγή : http://www.mastologia.gr/simvoules/86-karkinos-mastou-andra

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Φωτογραφίες : http://www.thescarproject.org/