Ο καρκίνος θεραπεύεται…

Ο καρκίνος θεραπεύεται!

Αλλά η ψυχή πρέπει να αντλήσει μέσα από το πηγάδι του φόβου,

όση δύναμη έχει μέσα της.

Κι έχει πολύ… Καλή δύναμη!

Χριστίνα Λαμπουση

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ