Αυτοί που έχουν ένα «γιατί» για να ζουν…

Αυτοί που έχουν ένα «γιατί» για να ζουν,

μπορούν να αντέξουν σχεδόν οποιοδήποτε «πώς».

Φ. Νίτσε

Φρήντριχ Νίτσε, 1844-1900, Γερμανός φιλόσοφος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ