Δεν υπάρχει τίποτε αδύνατο …

Δεν υπάρχει τίποτε αδύνατο

γι’ αυτόν που θα προσπαθήσει
Μέγας Αλέξανδρος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ