Με τη δική σας δύναμη, η φωνή μας ακούστηκε! Το Μητρώο Νεοπλασιών ΕΠΑΝΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ!!!

Η επιμονή και η πίεση μπορούν να φέρουν αποτελέσματα.

Αναμφισβήτητα μόνο ως θετική εξέλιξη μπορούμε να χαρακτηρίσουμε την προσπάθεια του Υπουργείου να επανενεργοποιήσει το «Μητρώο καταγραφής Νεοπλασιών» του ΚΕΕΛΠΝΟ. Η επανενεργοποίηση έρχεται μετά τις επιστολές μας προς τον Υπουργό, τις Κοινοβουλευτικές Παρεμβάσεις (Ερωτήσεις, Αναφορές) μεγάλου αριθμού Βουλευτών μετά την επιστολή που τους στείλαμε, αλλά κυρίως έρχεται μετά την πίεση που δημιουργεί προς κάθε Πολιτική Ηγεσία η φωνή σας.
Το ΚΕΕΛΠΝΟ έστειλε επιστολή προς όλους τους Διοικητές των Νοσοκομείων της Χώρας, ζητώντας τους την συμβολή στην επανενεργοποίηση της λειτουργίας του συστήματος καταγραφής Νεοπλασιών.


Η επιστολή αναφέρει χαρακτηριστικά:
«Κύριε Διοικητή,
Όπως γνωρίζετε το ΚΕΕΛΠΝΟ έχει αναλάβει από πολλών ετών την καταγραφή των Νεοπλασιών στη χώρα μας έτσι ώστε να υπάρχει ένα αξιόπιστο αρχείο καρκίνου. Είναι λυπηρό ότι μέχρι σήμερα αν και έχουν δαπανηθεί σημαντικά ποσά γι΄αυτό, οι βάσεις δεδομένων του ΚΕΕΛΠΝΟ συμπληρώνονται με αρκετά αργό ρυθμό.
Σας είναι ασφαλώς γνωστή η αξία που έχει για τη χώρα μας η τήρηση ενός αξιόπιστου αρχείου Νεοπλασιών. Δυστυχώς μέχρι σήμερα, με βάση τα ετήσια Ευρωπαϊκά δεδομένα η Ελλάδα μαζί με την Αλβανία, Fyrom, Ουγγαρία, Μαυροβούνιο, Μολδαβία, στερούνται επίσης βάσεις δεδομένων…
…είμαστε στη διάθεσή σας προκειμένου να υποστηρίξουμε την επανενεργοποίηση της λειτουργίας του συστήματος καταγραφής νεοπλασιών στο νοσοκομείο σας…»

Επίσης κοινοποιείται προς τα Νοσοκομεία η Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας που είχε εκδοθεί το 2011…
%ce%b5%ce%b3%ce%ba%cf%8d%ce%ba%ce%bb%ce%b9%ce%bf%cf%82-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%af%ce%bf%cf%85-%cf%85%ce%b3%ce%b5%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1Υ4α/οικ. 136216/09-12-2011

Πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι το Υπουργείο Υγείας στο Νομοσχέδιο για την «Ψυχική Υγεία», συμπεριέλαβε άρθρο με βάση το οποίο ορίζεται ότι η καταγραφή των περιστατικών καρκίνου στα Νοσοκομεία είναι υποχρεωτική, ορίζοντας μάλιστα σοβαρές ποινές για όσους δεν είναι συνεπείς.
%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-20-%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%bf%cf%85-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%88%cf%85%cf%87%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%85%ce%b3%ce%b5%ce%af%ce%b1%cf%86%ce%b5%ce%ba-%cf%85%cf%80-%cf%85%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b1%cf%83ΦΕΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 28/3/2017
Άρθρο 20
Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών (Ε.Α.Ν.)
Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 3370/2005 (Α΄ 176) προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια: «Η καταγραφή των κρουσμάτων καρκίνου στο Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών από το κατά περίπτωση αρμόδιο ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό των νοσοκομείων και ιδιωτικών κλινικών είναι υποχρεωτική. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται ειδικότερες αρμοδιότητες του Ε.Α.Ν., η στελέχωσή του, ο τρόπος τήρησης και λειτουργίας του, το αρμόδιο προσωπικό των νοσοκομείων και κλινικών, η διασύνδεση του Αρχείου με τις Ογκολογικές Επιτροπές των Νοσοκομείων και Ιδιωτικών Κλινικών (ΟΕΝ), με τους λοιπούς αρμόδιους φορείς, με την αξιολόγηση της ποιότητας, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια της υλοποίησης με την επιφύλαξη των διατάξεων για το ιατρικό απόρρητο και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και την πιο πάνω απόφαση του Υπουργού Υγείας, ανεξαρτήτως των τυχόν ποινικών ευθυνών των φυσικών προσώπων, συνιστά: α) για το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό των δημόσιων νοσοκομείων, συμπεριλαμβανομένων και των Διοικητών αυτών, πειθαρχικό παράπτωμα, για το οποίο επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με την πειθαρχική νομοθεσία που ισχύει για κάθε κατηγορία, β) για τις ιδιωτικές κλινικές, λόγο ανάκλησης, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, της άδειας/βεβαίωσης λειτουργίας τους για διάστημα από έξι (6) έως δώδεκα (12) μήνες, γ) για τις συμβεβλημένες με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και τους εν γένει ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία κλινικές, αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, λόγο άμεσης οριστικής διακοπής όλων των συμβάσεών τους με τους ασφαλιστικούς φορείς, δ) για τις μη συμβεβλημένες κλινικές, λόγο αποκλεισμού κάθε συνεργασίας τους με τους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Η απόφαση για διακοπή των συμβάσεων, καθώς και για αποκλεισμό κάθε μελλοντικής συνεργασίας εκδίδεται από το Γενικό Επιθεωρητή της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α.) και είναι δεσμευτική για τις Διοικήσεις των Ασφαλιστικών Φορέων. Στην περίπτωση που η διαπίστωση της μη τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από το παρόν άρθρο έχει γίνει από τον ίδιο τον Ασφαλιστικό Φορέα, ο Ασφαλιστικός Φορέας οφείλει να ενημερώσει εντός δεκαπέντε (15) ημερών τον Γενικό Επιθεωρητή της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. Σε κάθε περίπτωση, οι παραβάσεις των ιατρών γνωστοποιούνται από τον ελέγξαντα φορέα, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη σύνταξη του σχετικού πορίσματος, και στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο, προκειμένου να διερευνήσει την υπόθεση και να επιβάλει τις προβλεπόμενες πειθαρχικές κυρώσεις.».

___________________________
Ελπίζουμε ότι αυτή η νέα προσπάθεια για την επαναλειτουργία του συστήματος καταγραφής των κρουσμάτων καρκίνου στη Χώρα μας, θα στεριώσει και πραγματικά θα αποδειχθεί κρίσιμο εργαλείο στη μάχη κατά της νόσου.

Εμείς θα συνεχίσουμε να πιέζουμε και να παρακολουθούμε -στο βαθμό που μπορούμε- την αξιόπιστη τήρηση του Αρχείου.
Ταυτόχρονα πάντα ζητάμε την επιστημονική συνδρομή της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρίας.

Το σημείο που θα επιμείνουμε είναι η ανάγκη να υπάρξει και χωρική-γεωγραφική καταγραφή των κρουσμάτων καρκίνου. Μόνο με τη χωρική καταγραφή θα μπορέσουμε να εντοπίσουμε τους λόγους εμφάνισης συγκεκριμένων μορφών καρκίνου σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας. Είναι σίγουρο ότι εντοπίζοντας τις αιτίες που προκαλούν καρκίνο θα μπορέσουμε να τις αντιμετωπίσουμε, μειώνοντας κατά χιλιάδες τα νέα κρούσματα καρκίνου…

Θυμίζουμε την επιστολή που στείλαμε στο Υπουργείο Υγείας:

Επιστολή στον Υπουργό Υγείας για «Εθνικό Μητρώο καταγραφής περιστατικών καρκίνου» στη χώρα μας

Επίσης τις Ερωτήσεις που κατατέθηκαν στη Βουλή:

Μεγάλος αριθμός Βουλευτών ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Wincancer καταθέτοντας Ερωτήσεις για τη μη λειτουργία του Εθνικού Αρχείου περιστατικών καρκίνου στη χώρα μας…

Και η επισήμανσή μας για την τραγική κατάσταση που βρίσκεται η χώρα σε επίπεδο καταγραφής των περιστατικών καρκίνου:

Ντροπή!!! Η Ελλάδα δεν έχει δικά της στοιχεία για τον καρκίνο! Κάνει αναγωγή στοιχείων από Βουλγαρία, Σερβία και Κύπρο!!!!