Η ζωή είναι μικρή ….

η ζωή είναι μικρή

ενώ η στιγμή τεράστια…

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ