Αν δεν μπορείς να πετάξεις… τρέχα!

"Αν δεν μπορείς να πετάξεις... προσπάθησε να τρέξεις ! Αν δεν μπορείς να τρέξεις... προσπάθησε να περπατήσεις! Αν δεν μπορείς να περπατήσεις...προσπάθησε να συρθείς ! Μα ό,τι τελικά αποφασίσεις να κάνεις … συνέχισε να προχωράς μπροστά!"

“If you can’t fly then run, if you can’t run then walk, if you can’t walk then crawl, but whatever you do you have to keep moving forward.”

– Martin Luther King, Jr. –