Στη ζωή βγαίνουν πάντα κερδισμένοι

μην εγκαταλείπεις ποτέ ...

Στη ζωή βγαίνουν πάντα κερδισμένοι

 

αυτοί που αγαπούν

τα όνειρα τους

και δεν τα εγκαταλείπουν ποτέ!