Ο απαισιόδοξος βλέπει δυσκολίες σε κάθε ευκαιρία…

Σοφό το μήνυμα του Winston Churchil... Στο χέρι μας είναι να ανακαλύψουμε τις ευκαιρίες μέσα στις δυσκολίες γύρω μας...

…ενώ ο αισιόδοξος ευκαιρίες σε κάθε δυσκολία!