Αγάπα για να ζήσεις…

Ελεύθεροι πολιορκημένοι... Εθνικός Ποιητής Διονύσιος Σολωμός.

ζήσε για ν’ αγαπάς!