Αλλη οπτική ματιά του καρκίνου βοτανολόγου Χασιώτη Βασιλική

Χωρίς να σημαίνει ό,τι υιοθετούμε άκριτα κάθε άποψη. Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε αυτή τη διάλεξη, καθώς τονίζεται ότι ο Καρκίνος είναι μια καθαρά ψυχοσωματική ασθένια! Πως κανείς δεν μπορεί να νικηθεί από αυτόν αν πραγματικά θέλει να ζήσει!