Τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς.

Καμία από τις πληροφορίες που περιέχονται δεν πρέπει να θεωρείται ως υποκατάστατο για την επαγγελματική ιατρική συμβουλή, διάγνωση ή θεραπεία. Θα πρέπει να συμβουλευτείτε το γιατρό σας,πριν πάρετε αποφάσεις σχετικά με τη θεραπεία ή τον τρόπο ζωής σας.