Ενημέρωση & Συμβουλές

Η ενημέρωση, η πληροφόρηση, η διάχυση ειδήσεων, ιδεών, εμπειριών και απόψεων ενδυναμώνει το καθένα από εμάς, τις κοινότητές μας αλλά και ολόκληρη τη κοινωνία πολιτών για θέματα, ευκαιρίες και απειλές, που αντιμετωπίζουμε καθημερινά ή που μας προβληματίζουν για την ευημερία ημών και του συνόλου. Γι’ αυτό παρέχουμε ένα Ελεύθερο Βήμα σε όλους με στόχο την ανοικτή συζήτηση σε μια ανοικτή κοινωνία.